زمين و آسمان

دوستان خود را به كانال زمين و آسمان دعوت كنيد 🌎🌗🌞💫 @zaminaseman كاناليست علمي و تحقيقاتي كه به تمام مسائل منطقي و غير منطقي مي پردازد، و مقاله هاي رسمي و غير رسمي علمي و تاريخي را به اشتراك ميگذارد و از ديدگاه مذهب و علم به موارد ذكر شده نگاه ميكند، اين كانال مختص حوادث و اتفاقات طبيعي و ماورااطبيعه مي باشد، آخرین خبر و شنیده ها از یوفو و موجودات فرا زمینی 🌗🌎🌗🌎 آخرين خبر از آسمان و زمين، 💫 به دوستان خود بگوييد. 💫

Rate this channel :
Comments (0) :
View more comments...