کانال تخصصی عزاداری

⬛️و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. حج/32⬛️ 🔹🔷اولین کانال تخصصی دفاع از عزاداری 🔷🔹 1⃣معرفی انواع عزاداری، 2⃣تاریخچه، 3⃣روایات، 4⃣داستان، 5⃣آداب و رسوم در مناطق مختلف، 6⃣رفع شبهه، 7⃣استفتائات با موضوع عزاداری، 8⃣سخنرانی و مداحی صوتی و تصویری، شعر و عکس های مناسبتی و...

Rate this channel :
Comments (0) :
View more comments...