کانال مختصر صحیح مسلم

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته 🌺کانال مختصر صحیح مسلم: بی تردید، سنت، دومین مصدر از مصادر قانون گذاری اسلامی است که پس از قرآن مجید، مرتبه دوم اهمیت را به خود اختصاص داده است. و قرآن، پیروی از سنت رسول الله [صلی الله علیه و سلم] را واجب و لازم می داند و می فرماید: یعنی: «واز خدا و رسول او اطاعت کنید». (تغابن:12) و کتاب صحیح مسلم بعد از قرآن کریم و صحیح بخاری بهترین مصدر ... میباشد.

Rate this channel :
Comments (0) :
View more comments...