کانال مختصر صحیح بخاری

السلام علیکم 🌹کانال مختصر صحیح بخاری: بی تردید، سنت، دومین مصدر از مصادر قانون گذاری اسلامی است که پس از قرآن مجید، مرتبه دوم اهمیت را به خود اختصاص داده است. و قرآن، پیروی از سنت رسول اللهﷺ را واجب و لازم می داند و می فرماید: یعنی: «واز خدا و رسول او اطاعت کنید». (تغابن:12) و کتاب صحیح بخاری بعد از قرآن کریم بهترین مصدر ... میباشد. @Sahih_Bukhari

Rate this channel :
Comments (0) :
View more comments...