کانال فارسی جامعه مخابرات IEEE

تخصصی ترین کانال مخابراتی تلگرام، بهترین های علم مخابرات جهان را به شما ارائه می کند. بهترین مجلات علمی مخابرات جهان را در این کانال خواهید یافت.

Rate this channel :
Comments (0) :
View more comments...