کانال رسمی مدرسه ان ال پی ایران

Neuro Linguistic Programming (NLP) ان ال پی کلام شما اعصای معجزه‌گر شماست. آیا به جادوی کلام ایمان دارید؟ ضمیر ناخوادآگاه شما مرکز ترسیم سرنوشت شماست، چگونه‌‌ آنرا برنامه‌ریزی کنیم؟ آیین سخنرانی، فن‌بیان،‌ انگیزش، مدیریت و رهبری افراد، نفوذ کلام کانالی فوق العاده برای شما که دنبال خودآگاهی هستی با دکتر سعیدی. استاد بین‌المللی ان ال پی

Rate this channel :
Comments (0) :
View more comments...