کانال حمایت از مصطفی محمدی-بیداد (خواننده و شاعر)

کانال حمایت از ترانه سرا و خواننده نسل جوان "مصطفی محمدی(بیداد)" و پیگیری اخبار فعالیتهای هنری ارتباط با ادمین: @mostafabidad1

Rate this channel :
Comments (0) :
View more comments...