پیش به سوی مثبت اندیشی

🌺 کانال پیش به سوی مثبت اندیشی🌺 🍀 دوره 28 روزه شکر گزاری 🍀فایل های صوتی از همایش های بزرگان مثبت اندیش 🍀داستان های واقعی از راز و قانون جاذبه 🍀معرفی کتاب ها، موزیک های الهام بخش و آرامش بخش 🍀 جملات تاکیدی مثبت 🍀 تمرینات میانبر آرزوها 🍀 تمرینات مدیتیشن 🍀تجربه های واقعی از راز و قانون جذب (ارسالی از اعضای کانال) 🍀 عکس، متن و سخنان مثبت و آرامش بخش 💐💐💐به ما بپیوندیددددددددددددددددددد💐💐💐 @mosbat_biandish

Rate this channel :
Comments (0) :
View more comments...