کانال رسمی مرکز آموزش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

مرکز آموزش بزرگترین مرکز آموزشی مهارتی در سطح کشور/برگزار کننده ی کارگاه های علمی، مهارتی، هنری، پژوهشی، مذهبی و...

Rate this channel :
Comments (0) :
View more comments...