کانال رسمی کارگروه پایانه جنوب

این کانال برپایه اخبار حمل و نقل و اخبار روز طراحی شده البته به نشر مطالب مذهبی و معرفی نرم افزار نیز میپردازد

Rate this channel :
Comments (0) :
View more comments...