مرجع جامع المپیاد شیمی آیروک

آیروک قابل استفاده برای دانش آموزان داوطلب المپیاد شیمی است. از خدمات آن میتوان به مطرح کردن سوالات جالب، مسایل مشاوره ای، اخبار المپیاد و... اشاره کرد.

Rate this channel :
Comments (0) :
View more comments...