کانال رسمی ایرانیان ترکیه

کانال ایستگاه ایرانیان وابسته به وبسایت iranianist.com اولین و بزرگترین کانال ایرانیان مقیم ترکیه و فعالیت در زمینه های اطلاعات مفید ترکیه، اخبار، برنامه ها و نیازمندی های ترکیه می باشد.

Rate this channel :
Comments (0) :
View more comments...