مجموعه رسانه اي امام حسين عليه السلام

مجموعه رسانه اى امام حسين عليه السلام،باهدف"احیاء امر اهل بیت علیهم السلام وهدایت‌ فطرت‌های پاک بشری به سوی فرهنگ اصیل وعقایدحقه شیعه اثنی عشری"باسه شبكه به زبان هاى فارسى،عربى وانگليسى فعاليت مي كند

Rate this channel :
Comments (0) :
View more comments...