حجاب فاطمى

اى زن به تو از فاطمه اينگونه خطاب است 💠 ارزنده ترين زينت زن حفظ حجاب است 🎀كانال حِجٰابِ فٰاطِمىْ ، براى آنان كه ميراث خانم فاطمه زهرا (ع) رو زنده نگه داشته و ميدارند.🎀 🔸سلامتيه همه دختراى چادرى صلـــــوات🔹

Rate this channel :
Comments (0) :
View more comments...