داستان نامه

داستان های کوتاه و زیبا ... عاشقانه عارفانه فلسفی و غیره با آپدیت روزانه. هر روز کلی داستان زیبا و جالب رو در کانال ما داشته باشید.

Rate this channel :
Comments (0) :
View more comments...