کانال رسمی پایگاه خبری کنفرانس یاب

سایت کنفرانس یاب در اواخر سال ۹۳ به منظور اطلاع رسانی معتبرترین همایش ها، کنفرانس ها، سمینار ها و کنگره های علمی ملی و بین المللی ایران راه اندازی گردیده است. کنفرانس یاب سعی بر جمع آوری و اطلاع رسانی دقیق و به روز کنفرانس ها و همایش هایی دارد که از لحاظ علمی در سطح مناسبی باشند. ولی با توجه به کثرت همایش ها، کنفرانس ها، سمینار ها و کنگره های علمی درج همایش در سایت به منزله تایید از سوی کنفرانس یاب نمی باشد. با توجه به اینکه “تاریخ های مهم”، مهم ترین اطلاعات هر همایشی است و از سوی دیگر معمولا تاریخ های مهم از جمله “مهلت ارسال چکیده مقالات” و یا “مهلت ارسال اصل مقالات” به طور مکرر تمدید می گردد، لذا کنفرانس یاب بصورت منظم و متناوب، تاریخ های مهم و سایر اطلاعات را بروزرسانی می نماید تا محققین و دانشجویان گرامی اطلاعات دقیق و بروز را در اختیار داشته باشند.

Rate this channel :
Comments (0) :
View more comments...