کانال رسمی رادیو اربعین

کانال رادیو اربعین ، تنها کانال رسمی وابسته به رادیو اربعین میباشد که اقدام به حرکتی جدید در برنامه سازی در کانال های تلگرامی نموده است و تلفیقی از برنامه سازی رادیویی را در تلگرام پیاده سازی کرده است. به ما بپیوندید

Rate this channel :
Comments (0) :
View more comments...