مرجع فيلم هاي آموزشي اپل

بنده احسان توانگر هستم و با توجه به علاقه مندي خود و نياز هموطنان تصميم گرفته ام تا كانال آموزشي اپل را راه اندازي كنم كه تمامي اموزش هاي ان به صورت ويديويي ميباشد و داراي ٣ سطح اموزشي پايه،متوسط و پيشرفته ميباشد. آدرس كانال: https://telegram.me/appletutorials

Rate this channel :
Comments (0) :
View more comments...