من ميتوانم...چون نائب ايزدم...

باید خوب فکر کنیم و بیاندیشیم تا خوب باشيم

Rate this channel :
Comments (0) :
View more comments...