کانال خود را اضافه کنید

به منظور اضافه کردن کانال خود به این سایت و ربات کانال های تلگرام, مراحل زیر را دنبال کنید:

  1. ربات @TgChannelBot را به عنوان ادمین به کانال خود اضافه کنید
  2. لینک عمومی کانال خود را به ربات کانال های تلگرام ارسال کنید
اگر ربات کانال‌های تلگرام مجوز ارسال پیام امتیاز گیری به داخل کانال شما را داشته باشد، کانال شما به ربات اضافه خواهد شد!

نمونه ای از پیام امتیاز گیری :